Ako vybrať správne riešenie pre internetový obchod

 1. úvod
 2. ako môžme predávať cez internet
 3. typy internetových obchodov
 4. ako si vybrať najlepšie riešenie pre predaj cez internet
 5. riešenie na mieru od špecializovaných firiem
 6. vývoj vlastného eshop systému “na mieru”
 7. prenájom eshop systému
 8. čo ďalej?

1. Úvod

V tomto článku si rozoberieme problematiku predávania cez internet a to hlavne výber správneho eshop systému. Predávanie cez internet je jedným z najefektívnejším riešením predaja produktov. Za relatívne nízky objedm peňazí (oproti prenájmu klasických obchodných priestorov, vybavenia inventárom obchodnej prevádzky) je zriadenie internetového obchodu v podstate zdarma resp. od 1,- Eur mesačne. Naskladnenie produtkov a spustenie predaja je tiež “úplne” zadarmo. Na druhej strane je najväčšia nevýhoda vo veľkosti konkurencie. Platí nasledovné tvrdenie: “Zriadením internetového obchodu môžete relatívne ihneď a zdarma osloviť neobmedzený počet ľudí avšak za cenu možnosti vzniku neobmedzeného počtu konkurentov vo veľmi krátkom časovom horizonte”

2. ako môžeme predávať cez internet

 1. inzertné portále – najjednoduchšia a najlacnejšia možnosť. V podvedomí potencionálnych zákazníkov je “dosiahnutie nízkej ceny”. Na Slovensku je najnavštevovanejším inzertným portálom WWW.BAZAR.SK
 2. zľavové portále – vynikajúci nástroj na rýchly predaj aj vo veľkom počte. Ďalšia výhoda je v širokospektrálnom marketingu na určitý segment zákazníkov (čakajúcich na výhodnú kúpu) a možnosti si podchytiť zákazníkov vhodným doplnkovým marketingom (napr. ďalšia kúpa so zľavou 20%). Nevýhodou je oslovenie segmentu “lowcostových” zákazníkov alebo len “skúšačov zliav”, vysoké náklady v udelení zľavy a provízie pre zľavový portál. Ak máte na sklade ležiak, voľnú ubytovaciu kapacitu alebo veľkú maržu na produkt, potom SMELO do toho!
 3. sociálne siete resp. komunity na sociálnych sieťach (Facebook) – áno, cez Facebook je možné priamo predávať a to okamžite. Stačí ak si napríklad na Facebooku vyhľadáte komunitu-skupinu, napríklad “Predaj z dôvora”, kliknete na tlačítko PRIDAŤ sa k skupine a ste tam. Teraz stačí len napísať vhodný príspevok. Takéto komunity-skupiny na Facebooku majú výhodu v tom, že sú v nich už existujúci ľudia so záujmom o kúpu produktu v danom segmente.
 4. vlastný internetový obchod – na jednej strane plne flexibilné riešenie na predaj cez internet a to plne pod našou kontrolou. Na druhej strane bez návštevnosti potencionálnych kupcov. Prirovnali by sme to k samostatnému klasickému obchodíku na ulici vs. otvorenie obchodnej prevádzky v nákupnom centre.
  Existujú dva základné typy internetových obchodov:
  I. prenájom internetového obchodu
  – internetový obchod je ihneď plne k dispozícii, bez nutnosti správy, aktualizácie, webhostingu a podobne. Stači si iba internetový obchod naplniť produktami, nastaviť cenu za dopravu, spôsob platby a internetový obchod je plne funkčný. Predstaviteľom takéhoto typu je náš systém Môj Internetový Obchod
  II. riešenie na mieru

  – nechať si vytvoriť vlastný systém internetového obchodu je v sebe zahŕňa vysoké riziko a to:
  a) vybrať správne riešenie. Či už OpenSource (zadarmo) alebo vytvorené dodávateľom od základu
  b) vybrať si spoľahlivého dodávateľa, ktorý nielenže vytvorí systém internetového obchodu , ale vám ho aj v budúcnosti bude aktualizovať, vytvorí resp. upraví vám požadovanú funkcionalitu a podobne
  c) zabezpečiť si hosting internetového obchodu a doménu
  d) na začiatok zainvestovať veľkú sumu (od 500Eur) za vývoj systému internetového obchodu
  e) nastaviť a zoptimalizovať si internetový obchod bez podpory alebo si ju zaplatiť

3. Typy internetových obchodov

Internetový obchod je vlastne softvér naprogramovaný za účelom predaja produktov, optimalizovaný pre prevádzku na internetovom serveri t.j webhostingu. Existuje niekoľko typov vytvorenia internetového obchodu:

a) prenájom internetového obchodu

 • predajca je vlastne prevádzkovateľ a nie majiteľ internetového obchodu. Softvér, jeho správu a umiestneie na internetový server zabezpečuje prenajímateľ. Príkladom z reálneho sveta môže byť obchodné centrum ( napríklad Aupark), kde si predajca prenajme obchodný priestor. Tento priestor si predajca upraví podľa vlastných požiadaviek (dizajn, inventár, rozmiestnenie produktov, …) a predáva. Nestará sa o veci ako pripojenie elektriny, bezpečnosť, parkovanie pre zákazníkov a podobne. Toto má na starosti prenajímateľ, čo je v tomto prípade prevádzkovateľ obchodného centra.
 • Reálnym príkladom prenájmu internetového obchodu na internete je prenájom internetových obchodov v systéme Môj Internetový Obchod, ktorý v tomto prípade prípade nahrádza prevádzkovateľa obchodného centra (viď odsek vyššie). Predajca, ktorý si chce založiť internetový obchod formou prenájmu sa potom iba zaregistruje, vloží svoje logo do systému, vytvorí si kategórie produktov a vloží svoje produkty. Vyberie a nastaví si možnosť platby a doručenia tovaru zákazníkom v svojom internetovom obchode. Následne sa internetový obchod stáva plne funkčným a aktívnym. V prípade žiadosi o úpravu dizajnu alebo vytvorenia akejkoľvek funkcionality stačí požiadať prevádzkovateľa systému Môj Internetový Obchod o zmenu.
 • Náklady prenájmu takéhoto systému sa pohybujú od 1,- Eur mesačne.

b)kúpa systému internetového obchodu

 • v tomto prípade si predajca nájde firmu alebo jednotlivca, ktorý mu podľa jeho požiadaviek vytvorí resp. naprogramuje internetový obchod. Vytvorený softvér internetového obchodu je nutné umiestniť na internet a to na umiestnením na internetový server, v najčastešom prípade formou webhostingu. Takýto webhosting poskytujú tzv. webhostingové spoločnosti od niekoľkých eur mesačne.
 • Príkladom z reálneho sveta, ktorým by sme priblížili takýto proces tvorby internetového obchodu môže byť stavba predajne podľa vlastných predstáv na uršený stavebný pozemok.
 • Ceny pri takomto type tvorby internetového obchodu sa pohybujú od 300 Eur + cena za mesačný prenájom hostingu u webhostingovej spoločnosti t.j od 1,- Eur mesačne
 • takýto typ tvorby internetového obchodu má 3 varianty
  1. opensource riešenie – najlacnejšie a najefektívnejšie. Nevýhodou je nutnosť  pravidelná aktuálizáciae systému.
  2. “krabicové riešenie” – vytvorenie internetového obchodu špecializovanou spoločnosťou na základe už vytvoreného obchodu pre iných zákazníkov + doplnenie modulov (doplnkovej funkcionality)
  3. vývoj systému internetového obchodu “na mieru” – vytvorenie  úplne nového systému obchodu podľa presných požiadaviek klienta. Toto riešenie zvyčaje kvôli obrovskej finančnej náročnosti využívajú iba veľký predajcovia so svojimi špecializovanými požiadavkami.

4. Prenájom internetového obchodu – eshop na prenájom

Ako sme už písali vyššie, prenájom internetového obchodu je tá najefektívnejšia možnosť ako predávať cez internet. Avšak treba si dávať pozor na to, či je možné meniť dizajn a funkcionalitu internetového obchodu. Síce je toto pravidlo na prvý pohľad nepodstatné, no po dosiahnutí určitého obratu (či už peňazí alebo počtom zákazníkov) začne mať predajca potrebu niektoré veci optimalizovať a meniť k lepšiemu. Čo je najdôležitejšie, začne si budovať svoje meno resp. na značku u zákazníkov.

Podrobnosti o prenájmoch internetového obchodu, úskalia, cenové relácie a podobne nájdete v ďalšom článku.

5. Kúpa internetového obchodu – Open Source riešenie

Open Source znamená, že niekto vytvoril softvér (v našom prípade softvér internetového obchodu) a uvoľnil jeho zdrojový kód pod tzv. opensource licenciou (napr. MIT, GNU LGPL, Apache, …). Tá zaručuje slobodné využívanie daného softvéru a hlavne je tento softvér k dispozícii zdarma. Neplatíte autorovi žiadne poplatky.

Pýtate sa prečo niekto niečo usilovne naprogramuje a dá to niekomu zdarma? Odpoveď je jednoduchá a zložitá zároveň. Pretože na tom zarobí a to hneď niekoľkými spôsobmi:

 • ak si niekto nainštaluje daný softvér, bude možno potrebovať s týmto úkonom pomoc. A za takúto podporu si u autora možno zaplatí
 • pri používaní softvéru bude mať niekto potrebu upraviť danú funkcionalitu alebo niečo doprogramovať. Samozrejme si môže takúto službu u autora projektu, ktorý ma o ňom najviac vedomostí, zaplatiť. Toto je najbežnejší spôsob pri opensource systémov internetových obchodov.
 • niektoré korporátne resp. privátne spoločnosti poskytujú podporu takýmto opensource projektom formou dotácií a príspevkov. Napríklad spoločnosť IBM projektu GNU LINUX
 • autor projektu môže za úplatu doplniť do svojho opensource projektu funcionalitu inej spoločnosti, ktorá na tom zarobí. Nápríklad spoločnosť Google platí vývojárom opensource internetového vyhľadávača Firefox za to, že uživateľ pri vyhľadávaní využíva služby tohto internetového vyhľadávača.
 • iné možnosti …

Reálnym príkladom opensource softvéru internetového obchodu sú systémy ako Magento, Prestashop, OpenCart a podobne. Tieto systémy sú úplne zadarmo. Stačí si ich vedieť stiahnuť a nainštalovať. Taktiež treba mať na pamäti, že tieto systémy je treba umiestniť na internet a na to je nutné si prenajať webhosting, ktoré poskytujú na to špecializované spoločnosti.

Problematiku OpenSource systémov internetových obchodov detailne popisujeme v ďalšom článku.

6. Internetový obchod typy “krabicové riešenie”

“Krabicové riešenie” internetového obchodu je vlastne platený internetový obchod, vyvinutý firmou za účelom jeho predaja viac ako jednému zákazníkovi (internetovému predajcovi). Zvyčajne takýto softvér internetového obchodu obsahue iba základnú funkcionalitu a ďalšia funkcionalita v tomto prípade “prídavné moduly” sú k dispozícii za poplatok. Firiem, ponúkajúcich takéto “krabicové riešenie”, je na trhu niekoľko desiatok. Cena sa pohybuje od niekoľko sto eur za dané softvérové riešenie + treba rátať ešte k výslednej cene mesačný poplatok za webhosting, na ktorom bude internetový obchod “fungovať”.

Problematiku internetového obchodu typu “krabicové riešenie” detailne popisujeme v ďalšom článku.

7. Vývoj internetového obchodu “na mieru”

Tento typ zaobstarania si riešenia internetového obchodu využívajú väčšie spoločnosti alebo spoločnosti so špecifickými požiadavkami, ktoré sú nútené si nechať vytvoriť internetový obchod plne podľa svojich požiadavike a nárokov. Takéto riešenie je vždy najdrahšie a najviac časovo náročné na realizáciu. Netreba zabúdať na to, že na vytvorené riešenie internetového obchodu, teda na softvér, má autorské právo výhradne jeho tvorca. Už pri spisovaní prvotnej koncepcie zmluvy, s tvorcom takéhoto internetového obchodu, je nutné zakomponovať formuláciu na ošetrenie podobných stavov:

 • kto má právo meniť naprogramované riešenie
 • kto má právo využívať produkt
 • kto má právo aktualizovať produkt
 • prístup k zdrojovým kódom
 • kto má právo prepredávať softvér, presúvať na iný softvér
 • právo na presun práv na iný subjekt (pri zmene, zlučovaní alebo kúpe firmy inou spoločnosťou)
 • povinnosť aktualizovať produkt po určitú dobu
 • a podobne

Problematike vývoja internetového obchodu “na mieru” sa venujeme v ďalšom článku na tomto blogu.

8. Čo ďalej ?

Teoreticky už máme internetový obchod, jeho softvér. Hotový a nainštalovaný na webhosting. A teraz čo ďalej ?

 1. nastaviť obchod – kontaktné údaje, kto je prevádzkovateľom, popis spoločnosti, všeobecné obchodné podmienky, reklamačné podmienky a pod.
 2. naplniť obchod kategóriami produktov, produktmi, priradiť ceny, popisy, nahrať obrázky a priradiť ich k produktom
 3. nastaviť typ dopravy produktov k zákazníkom, typ platby za produkt
 4. realizovať marketing – naviac náročné na kapitál!
 5. budovanie značky internetového obchodu medzi zákazníkmi
 6. budovanie lojality u zákazníkov
 7. a podobne ďalšie úkony

Všetky témy sú popísané v ďalších článkoch na tomto blogu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *